Врати за евакуация

За да бъде една евакуация успешна е необходимо да има специално разработен план още по време на самото строителство. Независимо дали в домашни условия при многочленно семейство или при събиране с повече гости, или пък в големи търговски центрове, офиси, обществени сгради, магазини, посещавани от много хора, е напълно възможно всички да излязат бързо и безпроблемно през една единствена врата в случай на авария.

pojaroustoichivi-vrati-borman
Пожароустойчива врата за евакуация, снабдена с антипаник брава

Изключително важно е да бъде осигурено достатъчно пространство, през което хората да могат да напуснат сградата. Разположението, размерите и броят на вратите за евакуация не са свързани с официалните входове на сградата. Те се предвиждат като независими в строителния план като се има предвид максималния потенциален поток от хора, който в случай на необходимост ще премине през тях. Местонахождението на евакуационните врати е ясно обозначено, а освен това се поставя и светлинна сигнализация, която при извънредни ситуации ориентира хората, които са вътре къде се намира изходът.

Най-често пожарозащитните врати се използват за евакуационни и осигуряват необходимото време за реакция и на служителите, и на клиентите в съответната сграда, а също и на гражданските служби, които е нужно да помогнат. Тези врати са с над средния клас огнеустойчивост, т.е. EI 60 и нагоре.

Законът изисква тези врати да са оборудвани с напълно изправни самозатварящи се механизми, които обезпечават максималната им ефективност. В повечето случаи се използват врати с две крила, с отваряне навън, както и с големи лостови дръжки, за да осигурят максимална лекота и удобство по време на експлоатация. Около тях не трябва да се поставят никакви предмети, тъй като е възможно да възникне невъзможност за тяхното пълно отваряне или да се препречи пътят за евакуация, което би довело до доста неприятни последствия. В случай, че вратите не водят направо навън, то те трябва да могат да се отварят в достатъчно светли и обширни коридори и задължително да водят към стълбище. Абсолютно недопустимо е поставянето на врати за евакуация пред ескалатори, асансьори и подобни механични устройства за придвижване, защото тяхната употреба е напълно противопоказна при инцидент от каквото и естество да е той.

Двупосочно отварящи се евакуационни врати с летящо крило не трябва да се използват в никакъв случай. Създалата се суматоха в следствие на евентуална авария е възможно да предизвика настъпването на объркване, а в най-лошия случай и да стане причина за наранявания, както и да се превърне в пречка за успешното извеждане на хората от съответната сграда.

Повече съвети и информация за евакуационните врати може да получите на фирмения сайт на „Борман Комерс” – фирма-професионалист в тази област.